Tin tức

Có công chứng chưa hẳn yên tâm

Có công chứng chưa hẳn yên tâm

Nhiều người nghĩ rằng hợp đồng, giao dịch có công chứng là hoàn toàn yên tâm. Nhưng thực tế chưa hẳn là vậy. Văn bản công chứng có thể bị hủy trong nhiều trường hợp.