Mẫu văn bản phân chia di sản thừa kế [mới cập nhật 2023]

>> Ấn tải mẫu VB tại đây 

Mẫu VB phân chia di sản thừa kế theo quy định pháp luật gồm thông tin về người để lại di sản thừa kế, thông tin người được hưởng di sản, nội dung về phân chia di sản thừa kế của những người được hưởng di sản ...

Vui lòng tải file để xem đầy đủ hơn!

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VĂN BẢN PHÂN CHIA TÀI SẢN THỪA KẾ

Chúng tôi gồm có:

............... ................ ............... ............... ............... ............... ................ ............... ............... ................ ............... ............... ............... ............... ................ ............... ............... ................ ............... ............... ............... ............... ................ ............... ............... ................ ............... ............... ............... ............... ................ ............... ............... ................ ............... ............... ............... ............... ................ ............... ............... ................ ............... ............... ............... ............... ................ ............... ............... ................ ............... ............... ............... ............... ................ ............... ............... ................ ............... ............... ............... ............... ................ ............... ............... ................ ............... ............... ............... ............... ................ ............... ............... ................ ............... ............... ............... ............... ................ ............... ............... ................ ............... ............... ............... ............... ................ ............... ............... ................ ............... ............... ............... ............... ................ ............... ............... ................ ............... ............... ............... ............... ................ .............. ....................

............... ................ ............... ............... ............... ............... ................ ............... ............... ................ ............... ............... ............... ............... ................ 

Chúng tôi là những người thừa kế theo .............. ............. .......... (5) của ông/bà ................... ................... .................. .................. ..................... ................  chết ngày ........../.........../............. theo Giấy chứng tử số ................ ................... do Uỷ ban nhân dân  .................... .................. ................. .................. .................. cấp ngày ........../........../.............. Chúng tôi thoả thuận về việc phân chia tài sản thừa kế của ông/bà ............ ............... ................. để lại như sau (7):

............... ................ ............... ............... ............... ............... ................ ............... ............... ................ ............... ............... ............... ............... ................ ............... ............... ................ ............... ............... ............... ............... ................ ............... ............... ................ ............... ............... ............... ............... ................ ............... ............... ................ ............... ............... ............... ............... ................ ............... ............... ................ ............... ............... ............... ............... ................ ............... ............... ................ ............... ............... ............... ............... ................ ............... ............... ................ ............... ............... ............... ............... ................ ............... ............... ................ ............... ............... ............... ............... ................ ............... ............... ................ ............... ............... ............... ............... ................ ............... ............... ................ ............... ............... ............... ............... ................ ............... ............... ................ ............... ............... ............... ............... ................ ............... ............... ................ ............... ............... ............... ............... ................ .............. ............... ................ ............... ............... ............... ............... ................ ............... ................ ............... ............... ............... ............... ................ ............... ..................

Chúng tôi xin cam đoan: 

- Những thông tin đã ghi trong Văn bản phân chia tài sản thừa kế này là đúng sự thật;

- Ngoài chúng tôi ra, ông/bà ................ ................... ..................... ................... không còn người thừa kế nào khác;

- Văn bản phân chia tài sản thừa kế này do chúng tôi tự nguyện lập và việc phân chia tài sản thừa kế nêu trên không nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.  

 

Những người thừa kế

 

Hợp đồng liên quanHợp đồng liên quan

Mẫu hợp đồng khácMẫu hợp đồng khác